Wednesday, October 3, 2012

» Home »

Tuyên Quang (North East - Part 1)

Map at Tân Trào historical site
Map at Tân Trào historical site

Tân Trào ATK (Safe area) in Tuyên Quang province is
one of 3 places in the North East of Vietnam where
Hồ Chí Minh used to live and lead revolutionary activities.
The other 2 ATKs were located in Cao Bằng
and Thái Nguyên provinces.

The photos in this blog were taken on my two trips to Tuyên Quang province in April and May this year. My travel companions on both trips were Vietnamese tourists and we spent very short time in the province. On the first trip (14 April) we went through the province and traveled up north to Hà Giang (the northernmost province of Vietnam) along the Lô river. On the way we visited three temples (Tam Cờ, Cây Xanh and Thác Cái) and had lunch in a small town. On the second trip (28 May) I just made last week to 6 provinces in the North East of Vietnam, I was back to Tuyên Quang province, but traveled in another direction and the route was new to me. 

The purpose of my second trip was to visit some historical sites in Sơn Dương district of Tuyên Quang province (130km north of Hanoi). Tân Trào ATK (ATK means “Safe area”) is located in two districts (Sơn Dương and Yên Sơn) of the province. This is a very important historical relic of Vietnam where
President Hồ Chí Minh and other leaders used to live and prepared for the August Revolution in August 1945 as well as leading the resistence war against French colonializm. Tân Trào (1945) along with Pác Bó in Cao Bằng province (1941 – 1942) and Định Hóa in Thái Nguyên province (1946 – 1954) were three ATKs (Safe areas) where Hồ Chí Minh used to live and made the most important decisions for the nation.
Singing during "Hầu đồng" ritual at Tam Cờ temple
Singing during "Hầu đồng" ritual at Tam Cờ temple

One of 3 temples in Tuyên Quang we visited
on the way to Hà Giang province.

According to the brochure, there are 32 sites to visit in Tân Trào historical relic, however we didn't have enough time to see them all. We only went to 4 major sites as follows:

Tân Trào banyan-tree (Cây đa Tân Trào): At this place General Võ Nguyên Giáp read the Military Order No. 1 of the Revolution Committee on 16 August 1945 and then the revolutionaries moved on to Hanoi. On 19 August 1945 the August Revolution against the French and Japanese was successful. On 2 September 1945 Hồ Chí Minh declared indepence for Vietnam.

Đình Tân Trào: At this place the National General Meeting was held on 16 and 17 August 1945. The National Liberation Committee led by President Hồ Chí Minh was established.The Lô river in Tuyên Quang
The Lô river in Tuyên Quang

View from a restaurant where we had lunch on the way
 to Hà Giang province. The locals use these houses for
 raising and catching fishes on the river.
Nà Lừa stilt house (Lán Nà Lừa): President Hồ Chí Minh lived and worked at this house from end of May to 22 August 1945 to prepare for the August Revolution and for gaining independence in the whole country. The simple stilt house is located in the jungle, very wet and dark. I also saw a stilt house of the guards who protected him from any danger. 

The oath rock (Hòn đá thề): President Hồ Chí Minh made an oath by this rock to determine on gaining independence for the nation.

After lunch at a stilt house of the Tày ethnic minority people in Tân Lập village, we moved on 190km towards the east through Thái Nguyên province and Bắc Kạn town to visit Ba Bể lake which is the largest natural lake in Vietnam. It took us 3 and a half hours to travel by car on this route and we arrived at the lake at 3:30pm. I will write about the lake in my next blog.

Altar at a stilt house of the Tày ethnic people
Altar at a stilt house of the Tày ethnic people

We had lunch at this house (28/5/2012).
Trong hai tháng 4 và tháng 5, tôi đã có hai chuyến đi đến tỉnh Tuyên Quang. Bạn đồng hành của tôi trong cả hai chuyến đi là các khách du lịch người Việt và chúng tôi có rất ít thời gian ở Tuyên Quang. Trong chuyến đi lần thứ nhất (ngày 14/4), chúng tôi đi qua tỉnh Tuyên Quang dọc theo dòng sông Lô để đến thăm Hà Giang. Trên đường đi, chúng tôi ghé thăm 3 ngôi đến là đền Tam Cờ, Cây Xanh and Thác Cái, rồi ăn trưa tại một thị trấn nhỏ. Trong chuyến đi lần thứ hai (ngày 28/5) trong tour thăm 6 tỉnh Đông Bắc tuần trước, tôi quay trở lại Tuyên Quang, nhưng đi theo một hướng khác. Mục đích chính của tôi trong chuyến đi lần này là thăm Khu di tích lịch sử Tân Trào tại huyện Sơn Dương, cách Hà Nội 130km. 

Khu di tích lịch sử Tân Trào nằm trên địa bàn hai huyện Sơn Dương and Yên Sơn. Đây là khu di tích đặc biệt quan trọng của Quốc gia, gắn liền với các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ v.v. trong thời kỳ chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng 8 năm 1945 và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tân Trào (năm 1945) cùng với Pác Bó ở Cao Bằng (1941 – 1942) và Định Hóa của Thái Nguyên (1946 – 1954) là 3 an toàn khu (ATK) nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống và hoạt động cách mạng cũng như đã đưa ra những quyết định trọng đại cho dân tộc.
Thác Cái temple
Thác Cái temple

It's located by the Lô river and Highway
No. 2 to Hà Giang province.

Theo tập sách quảng cáo của khu di tích thì có đến tận 32 điểm thăm quan ở Tân Trào, nhưng chúng tôi có rất ít thời gian tại đây, nên chỉ có thể đến thăm 4 di tích sau đây:

Cây đa Tân Trào: Tại đây, đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa, chỉ huy đơn vị giải phóng quân tiến sang giải phóng Thái Nguyên và tiến về Hà Nội. Đây là điểm thăm quan đầu tiên của chúng tôi ở Tân Trào. Sau khi nhìn thấy cây đa, mọi người nói đùa là “cây đa đang bị bó bột”, vì hiên nay người ta đang cấy ghép các nhánh của cây và quây xung quanh để bảo vệ.

Đình Tân Trào: Nơi diễn ra Quốc dân Đại hội (từ ngày 16 đến ngày 17/8/1945). Đại hội đã bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch.
A Tày ethnic girl at Nà Lừa stilt house
A Tày ethnic girl at Nà Lừa stilt house

She is a local guide and she is
talking about the place where President Hồ Chí Minh
lived and worked from end of May to 22 August 1945.

Lán Nà Lừa: Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm vệc từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945 để chỉ đạo việc chuẩn bị khởi nghia và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Lán của Bác rất tối và ẩm ướt ở trong rừng. Gần đó là lán cảnh vệ. Tuy nhiên, con đường vào khu lán thì rất đẹp vì có hai cây cầu bắc qua sông.
Highway No. 2 and the Lô river
Highway No. 2 and the Lô river

Going up north to Hà Giang province (14/4/2012).
View from Thác Cái temple in Hàm Yên.

Hòn đá thề: Tại đây trước Quốc dân Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời thề quyết tâm giành độc lập dân tộc.

Sau khi ăn trưa tại một ngôi nhà sàn của người dân tộc Tày ở thôn Tân Lập, điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Hồ Ba Bể cách Tân Trào 190km. Xe rời khỏi Tân Trào vào lúc 12 giờ trưa và đi về hướng đông. Chúng tôi chỉ đi qua Thái Nguyên mà không vào thăm khu ATK Định Hóa vì không có thời gian. Đến 3 giờ rưỡi chiều thì chúng tôi đến Hồ Ba Bể. Tôi sẽ viết về điểm đến này trong blog tiếp theo.

Hanoi_girl
Source:travelblog.org
Tam Cờ temple
Tam Cờ temple

This votive human shaped papers
will be burned after the rituals.

"Hầu đồng" ritual at Tam Cờ temple
"Hầu đồng" ritual at Tam Cờ temple
Lunch in Tuyên Quang on the way to Hà Giang
Lunch in Tuyên Quang on the way to Hà Giang

Chicken, fish and vegetables.
Thanh Hà hot spring (30km south of Hà Giang)
Thanh Hà hot spring (30km south of Hà Giang)
The Lô river in Tuyên Quang
The Lô river in Tuyên Quang

View from restaurant where we had lunch.
On the way to Tuyên Quang on my second trip
On the way to Tuyên Quang on my second trip
Houses of the Tày ethnic people in Tân Trào
Houses of the Tày ethnic people in Tân Trào
Tân Lập village, Tân Trào commune
Tân Lập village, Tân Trào commune

There are some historical sites in and around this area. We had lunch at one of the stilt houses in this village.
Đình Tân Trào
Đình Tân Trào

At this place the National General Meeting was held on 16 and 17 August 1945. The National Liberation Committee lead by President Hồ Chí Minh was established. (Nơi diễn ra Quốc dân Đại hội (từ ngày 16 đến ngày 17/8/1945). Đại hội đã bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch)
Nà Lừa stilt house
Nà Lừa stilt house

President Hồ Chí Minh lived and worked at this house from end of May to 22 August 1945 to prepare for the August Revolution and for gaining independence in the whole country. (Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm vệc từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945 để chỉ đạo việc chuẩn bị khởi nghia và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước)
Đình Tân Trào
Đình Tân Trào

At this place the National General Meeting was held on 16 and 17 August 1945. The National Liberation Committee lead by President Hồ Chí Minh was established. (Nơi diễn ra Quốc dân Đại hội (từ ngày 16 đến ngày 17/8/1945). Đại hội đã bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch)
Tân Trào banyan-tree (Cây đa Tân Trào)
Tân Trào banyan-tree (Cây đa Tân Trào)

At this place General Võ Nguyên Giáp read the Military Order No. 1 of the Revolution Committee on 16 August 1945 and then the revolutionaries moved on to Hanoi. On 19 August 1945 the August Revolution against French and Japanese was successful. (Tại đây, đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa, chỉ huy đơn vị giải phóng quân tiến sang giải phóng Thái Nguyên và tiến về Hà Nội)
Stilt house for guards (Lán cảnh vệ)
Stilt house for guards (Lán cảnh vệ)

The guards stilt house is located close to Hồ Chí Minh's house in the jungle. They protected him and other leaders from any danger.
Oath by the rock (Hòn đá thề)
Oath by the rock (Hòn đá thề)

President Hồ Chí Minh made an oath by this rock to determine on gaining independence for the nation (Tại đây trước Quốc dân Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời thề quyết tâm giành độc lập dân tộc)
Cây Xanh temple
Cây Xanh temple

There is a big tree at this temple.
Walking toward the historical sites in Tân Trào
Walking toward the historical sites in Tân Trào

There are two bridges across the river. This is the view from one of the bridges. I am going to see a stilt house where Hồ Chí Minh used to live in 1945.

We had lunch at this stilt house in Tân Trào
We had lunch at this stilt house in Tân Trào

This is a typical stilt house of the Tày ethnic minority people in Tân Trào commune.
Tân Trào banyan-tree (Cây đa Tân Trào)
Tân Trào banyan-tree (Cây đa Tân Trào)

View of the tree from another direction.
One of 2 bridges to Uncle Hồ's house
One of 2 bridges to Uncle Hồ's house

Một trong hai cây cầu dẫn vào Lán Nà Lừa ở Tấn Trào.
A palanquin at Đình Tân Trào
A palanquin at Đình Tân Trào

The Tày ethnic minority people use this palanquin during the festivals. (Kiệu rước của người dân tộc Tày trong lễ hội được treo trên trần nhà ở Đình Tân Trào)
Tân Lập village, Tân Trào commune
Tân Lập village, Tân Trào commune
Highway No. 2B to Tuyên Quang
Highway No. 2B to Tuyên Quang
On the Lô river
On the Lô river

Close up of a floating house on the river.

No comments :

Post a Comment