Wednesday, January 2, 2013

» Home » ,

Vietnam protests Taiwan's statement of sovereignty over Ba Binh island

Ba Binh Island Vietnam

我们对台湾要求把巴平(南沙群岛)返回给越南的

Viet Nam possesses sufficient historical evidence and legal foundation to assert its sovereignty over Hoang Sa (Paracel) and Truong Sa (Spratly) archipelagoes . We strongly urge Taiwan to immediately STOP building infrastructure on Ba Binh Island, demand Taiwan return Ba Binh Island to Vietnam . We ask U.S to immediately STOP Supporting Taiwan 's activities. We also Warn China Against Invading Ba Bình Island. Ba Bình island is in the control of missiles from the mainland Vietnam and from Su AirCraft. If necessary, we can destroy it within half an hour.
Ba Binh (Itu Aba Island or Taiping Island), is the largest of the Truong Sa (Spratly). In 1946, take advantage of the situation it was delivered by the Allies disarmed the Japanese military, Chiang's army occupied illegally Ba Binh Island of Vietnam.

Việt Nam sở hữu đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay lập tức xây dựng cơ sở hạ tầng trên đảo Ba Bình, yêu cầu Mỹ ngay lập tức chấm dứt hỗ trợ các hoạt động của Đài Loan.
Chúng tôi cũng cảnh cáo Trung Quốc bỏ ngay ý định cướp Đảo Ba Bình. Đảo Ba Bình trong sự kiểm soát của tên lửa từ lục địa Việt Nam và từ các chiến đấu cơ SU. Nếu cần thiết, chúng tôi có thể tiêu diệt mọi lực lượng trên đảo, chỉ chưa đầy nửa giờ đồng hồ.
Đừng nghi ngờ sức mạnh của dân tộc Việt Nam !!!!
No comments :

Post a Comment