Sunday, June 29, 2014

» Home »

Photos of North Vietnam during the Vietnam war (1960s - early 1970s)

Escorting American pilot
A communist guerilla was escorting an
American prisoner of war who was
captured in North Vietnam (Nữ du kích
 giải một tù binh Mỹ bị bắt ở miền Bắc)
Author Thomas Bill Hardt - vnexpress.net 8/2/201
Thomas Bill Hardt is a famous German journalist and photographer (born in 1937). He traveled to many countries during the historical times. He is famous for realistic photos of the wars in Vietnam, Palestine and Nicaragua. Visiting Vietnam during the 1960s and 1970s, Thomas recorded horrifying images of the Vietnam war. His photos brought emotional feelings to the viewers. Thomas used to say "I witnessed both the joy of victory and the sorrow of loss of the people all over Vietnam".

Thomas made a total of 50 overseas trips to different countries in the world including 12 trips to Vietnam from 1962 to 1985. Witnessing the horrifying destruction of the war, he said “The nature of photographing is not only recording the last image, but also focusing on circumstances of the shootings". Therefore, he owns an invaluable archive of Vietnam’s photos during the war. His photos were classified into subjects such as the Vietnam war in 1972, the border war with the Chinese in 1979, American pilots, South Vietnam etc.

Boy on a buffalo (1969)
A boy was playing a flute on a buffalo. (Cậu bé
 mục đồng thổi sáo được Thomas chụp ở miền
 Bắc năm 1969) Author Thomas Bill Hardt
- vnexpress.net 10/2/2014
In 1999, he opened a photo exhibition “the Vietnam war” in Hanoi. In 2003, he returned to make another exhibition with the purpose of meeting again some people in his photos. He ended up meeting with the person who obsessed him most in his career:” The girl who opened the road” and her name is Hong Ly.

Thomas’s photos were highly regarded as invaluable images of the Vietnam wars. Since 1960, his Vietnam photos made Thomas famous worldwide and brought him many honorable prizes. They were known all over the world and presented in over 100 exhibitions from Moscow to New York. Many of his works were published in famous magazines.

While photographing painful images of the war, Thomas also focused on terrified faces of Vietnamese children. Every photo taken by Thomas is evidence for the horribleness of the war and it made the world raise their voice. Since 1987, Thomas had actively participated in child-protecting activities of the UN organizations.

Source vnexpress.net dated 8 February and 10 February 2014


Destruction from an air raid
Houses were damaged after an air raid -
Author Thomas Bill Hardt (vnexpress.net 8/2/2014)

Other blogs about photos of Vietnam taken by foreign photographers:

Old photos of Hanoi (early 20th century)

Photos of Hanoi in the 1980s

Những bức ảnh về chiến tranh miền Bắc Việt Nam những năm 1960 - đầu 1970

Nguồn vnexpress.net ngày 8/2 và ngày 10/2/2014

A communist guerilla mother
A little girl was inside her mother's
 arms. Next to her was a machine gun.
 The mother may leave her anytime
 because of the horribleness of the war
(Em bé trong vòng tay âu yếm của mẹ du kích.
Bầu sữa ngọt có thể rời bỏ em bất cứ lúc nào
 vì sự tàn khốc của chiến tranh) Author Thomas
Bill Hardt - vnexpress.net 8/2/2014
Thomas Bill Hardt là nhà báo, nhiếp ảnh gia người Đức (sinh năm 1937). Ông đã đi đến nhiều quốc gia vào những thời điểm lịch sử. Ông nổi tiếng với các bức ảnh chân thực về chiến tranh ở Việt Nam, Palestine và Nicaragua. Đến Việt Nam những năm 1960-1970, nhiếp ảnh gia Thomas Bill Hardt đã ghi lại cảnh tàn khốc của chiến tranh. Những bức ảnh của ông đã gây nhiều xúc động cho người xem. Thomas từng nói: "Tôi đã chứng kiến cả niềm vui chiến thắng cũng như đau thương mất mát của người dân trên khắp đất nước Việt Nam".

Từ năm 1962 đến 1985, ông đã đến Việt Nam 12 lần trong tổng số 50 chuyến đi khắp các quốc gia trên thế giới. Chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của chiến tranh, Thomas phát biểu: "Bản chất của nhiếp ảnh không chỉ ghi lại hình ảnh cuối cùng, mà còn tập trung vào hoàn cảnh của vụ nổ súng". Chính vì vậy, ông có một kho ảnh vô giá về Việt Nam thời chiến. Ảnh được phân thành các chủ đề như chiến tranh năm 1972, chiến tranh biên giới 1979, phi công Mỹ, miền Nam Việt Nam v.v. Năm 1999, Thomas đã tổ chức triển lãm "Chiến tranh Việt Nam" tại Hà Nội. Năm 2003, ông trở lại tổ chức triển lãm tại Hồ Gươm với những bức ảnh đã chụp, mục đích là gặp lại những nhân vật của mình. Không phụ tâm huyết, ông đã gặp được người khiến ông ám ảnh nhất trong sự nghiệp: Cô gái mở đường có tên Hồng Ly.
Bomb shelter inside a cave (1972)
Bomb shelter inside a cave was used as a clinic
(Hầm trú ẩn trong hang đá) Author Thomas
Bill Hardt - vnexpress.net 8/2/2014
Ảnh của Thomas được đánh giá là kho tư liệu vô giá về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Từ những năm 1960, các bức ảnh về Việt Nam đã đưa tên tuổi Thomas Bill Hardt nổi tiếng thế giới và mang về cho ông những giải thưởng danh giá. Hình ảnh của ông được biết đến trên toàn thế giới, có mặt trong hơn một trăm cuộc triển lãm từ Moscow đến New York. Nhiều tác phẩm của ông đã được xuất bản trên các tạp chí lớn.

Nhiếp ảnh gia cũng đã ghi lại những hình ảnh bi thương về cuộc chiến ở Việt Nam, nổi bật là khuôn mặt sợ hãi chiến tranh của trẻ em.Mỗi bức ảnh của Thomas là một minh chứng cho sự khủng khiếp của chiến tranh, và nó khiến thế giới phải lên tiếng. Từ những năm 1987, Thomas tích cực hoạt động trong các tổ chức bảo vệ trẻ em của Liên Hợp Quốc.


Các bài viết khác về những hình ảnh của Việt Nam do các nhiếp ảnh gia nước ngoài chụp:
Hanoi_girl
Source: travelblog.orgRunning to avoid the rain
A boy was running to avoid the rain with
his buffaloes (Cậu bé chăn trâu chạy mưa)

Children on a buffalo (1979)
North Vietnam in 1979 - Author Thomas
Bill Hardt (vnexpress.net 10/2/2014)
Crying children wanting their mothers
Children were crying as they wanted being with
 their mothers (Những em bé khóc đòi mẹ)
Author Thomas Bill Hardt - vnexpress.net 10/2/2014

Destruction of the war
City view after air raids - Author Thomas
Bill Hardt (vnexpress.net 8/2/2014)


Destruction of the war
Remains of houses after air raids - Author
Thomas Bill Hardt (vnexpress.net 8/2/2014)

Destruction from an air raid
People returned to their home after an air raid -
Author Thomas Bill Hardt (vnexpress.net

Bridge destroyed by American bomb
Building a temporary bridge to replace the steel bridge
which was just destroyed by American bomb (Dựng
cây cầu tạm thay thế cho cây cầu sắt vừa bị bom Mỹ tàn phá)
A bomb shelter in Hanoi
Author Thomas Bill Hardt - vnexpress.net 8/2/2014


Carrying brother
A girl carried her brother on her back (Cô bé
cõng em trên lưng, những năm 60-70 thế kỷ
 trước) Author Thomas Bill Hardt - vnexpress.net 10/2/2014

A little girl at the National Theater
This photo was taken by Thomas at the National Theater.
 The little girl was panicked as she saw foreigners for the
first time. Her father consoled her. This photo was chosen
 as covers on many world magazines. (Bức ảnh này được
Thomas thực hiện tại Nhà hát ca múa nhạc Quốc gia.
Một cô bé run sợ vì lần đầu tiên nhìn thấy những người nước ngoài. Bố đã an ủi em. Bức ảnh này được chọn làm trang bìa các tạp chí khắp thế giới) Author Thomas Bill Hardt - vnexpress.net 10/2/2014

A little girl in the mountain region
Author Thomas Bill Hardt - vnexpress.net 10/2/2014

Hanoi during the war
Author Thomas Bill Hardt - vnexpress.net 8/2/2014

Counting math on a buffalo's back
A boy was counting math on his buffalo's back (Cậu bé Việt làm toán trên lưng trâu) Author Thomas Bill Hardt
- vnexpress.net 10/2/2014

Helping family
During the war, children at age 6 or 7 had to help
their families to earn for living. (Thời chiến, trẻ em
lên 6, lên 7 đã phải phụ giúp gia đình kiếm sống)
 Author Thomas Bill Hardt - vnexpress.net 10/2/2014

Children in the war
Children with curious looks at camera of the
 German photographer (Ánh mắt lạ lẫm của
 những đứa trẻ trước ống kính của nhiếp ảnh gia
người Đức) Author Thomas Bill Hardt - vnexpress.net 10/2/2014

Hiding inside a shelter
A boy was hiding inside a bomb shelter (Một cậu
 bé Việt trốn trong hầm trú ẩn) Author Thomas Bill Hardt
- vnexpress.net 10/2/2014

Terrified faces of children
Children with terrified faces because of the war
(Những khuôn mặt sợ hãi chiến tranh của trẻ em)
Author Thomas Bill Hardt - vnexpress.net 10/2/2014

No comments :

Post a Comment