Sunday, October 19, 2014

» Home »

B52 wreckage in Ngọc Hà village

B52 wreckage in Ngọc Hà village
B52 wreckage at Hữu Tiệp lake
Wreckage of the US B52 bomber at
Hữu Tiệp lake, Ngọc Hà village, Han
 Tuesday, 2nd September 2008 - It was our Independence Day. My friend and I took a taxi to Hữu Tiệp lake in Ngọc Hà village to take photos of the B52 wreckage on the lake. The journey took longer than we expected due to the traffic congestion on the public holiday. We went along Hoàng Hoa Thám street (one way street) then turned right at the lane next to house No. 55. After going straight down the alley, we saw Hữu Tiệp lake and the B52 wreckage on it.

According to the record, at 23:05 on December 27th 1972, the Battalion No 72 - Air Defense Missile Regiment No 285 shot down on the spot a B52G bomber of the US during an air raid in Hanoi. A part of the wreckage fell in to Hữu Tiệp lake, Ngọc Hà village in Ba Đình district of Hanoi near the Botanical Gardens (Vườn bách thảo) of downtown Hanoi, Vietnam. Today the wreckage still lies where it fell.Hữu Tiệp lake
My friend and I walked around the lake and took photos of the wreckage on the different sides. The wreckage looks so special on the surface of the green lake and surrounded by the nice houses of Ngọc Hà village. The monument is on the other side of the lake. Few tourists visit this place as not many people know about the site.

Xác máy bay B52 ở làng Ngọc Hà

Thứ ba, ngày 2/9/2008 là ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Tôi đi cùng một người bạn đến Hồ Hữu Tiệp ở làng Ngọc Hà bằng xe taxi để chụp ảnh xác máy bay B52 ở trên mặt hồ. Chuyến đi mất nhiều thời gian hơn chúng tôi kì vọng vì tắc đường nhân dịp nghỉ lễ.

Chúng tôi đi dọc theo đường Hoàng Hoa Thám (đường một chiều), rồi rẽ phải vào ngõ cạnh nhà số 55. Sau khi đi thẳng trong ngõ, chúng tôi đến hồ Hữu Tiệp và nhìn thấy xác máy bay B52 ở trên mặt nước hồ.

Theo ghi chép thì vào lúc 23:05 ngày 27/12/1972, máy bay ném bom B52G của Mỹ (the Battalion No 72 - Air Defense Missile Regiment No 285) đã bị bắn hạ trong một trận không chiến tại Hà Nội. Một phần của máy bay rơi xuống hồ Hữu Tiệp, làng Ngọc Hà, quận Ba Đình, gần Vườn bách

The sign on the monument reads "Historical vestige - Hữu Tiệp lake and the wreckage of B52 bomber"
Hanoi_girl
Source: http://www.travelblog.org

No comments :

Post a Comment